Ärendeöversikt

Diarium Länsstyrelsen i Dalarnas län
Diarienummer4788-2023
In/Upp-datum2023-04-04
ÄrenderubrikAnsökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, till uppförande och drift m m av gruppstation för vindkraftverk vid Siksberget i Smedjebackens kommun
StatusHandläggning
Beslutsdatum
Avsändare/mottagare SR Energy AB
KommunSmedjebacken

Handlingar

HandlingsnummerHandlingsrubrikIn/Upp-datumAvsändare/mottagare
4788-2023-2 Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, till uppförande och drift m m av gruppstation för vindkraftverk vid Siksberget i Smedjebackens kommun 2023-04-04 SR Energy AB
4788-2023-3 Miljökonsekvensbeskrivning med bilagor 2023-04-04 SR Energy AB
4788-2023-4 Samrådsredogörelse med bilagor 2023-04-04 SR Energy AB
4788-2023-5 Bekräftelse av ansökan 2023-04-06 SR Energy AB
4788-2023-6 Förfrågan om handlingarna behöver kompletteras 2023-04-13 Se sändlista
4788-2023-7 Komplettering av handlingar 2023-04-13 SR Energy AB
4788-2023-8 Förfrågan om tillstyrkande av ansökan om vindkraft 2023-04-13 Kommunfullmäktige, Smedjebackens kommun
4788-2023-9 Protokoll - kommunal tillstyrkan av vindkraftpark Siksberget 2023-05-10 Smedjebackens kommun
4788-2023-10 Yttrande över remiss 2023-05-10 Smedjebackens kommun
4788-2023-11 Meddelande om möjlighet lämna synpunkter 2023-05-11
Personuppgift
4788-2023-12 Tjänsteanteckning om förlängd tid för yttrande 2023-05-15
Personuppgift
4788-2023-13 Information om att inget yttrande lämnas 2023-05-15 Borlänge kommun
4788-2023-14 Yttrande över remiss 2023-05-16 Ludvika kommun
4788-2023-15 Sekretessbelagt 2023-05-22
Sekretessbelagt
4788-2023-16 Sekretessbelagt 2023-06-02
Sekretessbelagt
4788-2023-17 Yttrande över ansökan 2023-06-17
Personuppgift
4788-2023-18 Yttrande över ansökan - stor risk för haverier 2023-06-30 Vindkraft Smedjebacken
4788-2023-19 Begäran om anstånd att komma in med kompletteringar 2023-09-18 SR Energy AB
4788-2023-20 Beslut om förlängd tid för komplettering beviljas tom 30 nov 2023 2023-09-18 SR Energy AB