Länsstyrelsernas diarier

Här kan du bland annat söka fram:

  • Vilka ärenden som har kommit in till länsstyrelserna
  • Ärenden som länsstyrelsen tagit initiativ till
  • Information om inkomna och utgående handlingar i pågående ärenden
  • När beslut fattats i ärenden
Diarium *
Diarienummer
Ärenderubrik
Ärendets status
Kommun

Ärendet Inkommet/Upprättat
fr.o.m. - t.o.m.:
-

Ärendets beslutsdatum
fr.o.m. - t.o.m.:
-

Webbdiariet

I webbdiariet visas ärenden vi handlägger. Efter att ett ärende beslutats eller avslutats finns det tillgängligt i sex månader.
Du kan se vilka handlingar som inkommit i ett ärende men dokumenten går inte att läsa i webbdiariet.

Hittar du inte ditt ärende?
Vissa ärenden och handlingar visas inte i webbdiariet utan kan vara registrerade i andra system eller ordnade på annat sätt.

Har du frågor kring ärenden som inte finns i webbdiariet eller vill du ta del av ett dokument?
Kontakta ansvarig Länsstyrelse.

Alla uppgifter som visas i webbdiariet är offentliga.