Ärendeöversikt

Diarium Länsstyrelsen i Stockholms län
Diarienummer15166-2022
In/Upp-datum2022-03-18
ÄrenderubrikAnsökan om ändringstillstånd tillkommande verksamhetsyta samt återvinning av förorenade massor för anläggningsändamål, Högdalens Återvinningsanläggning, Stockholms kommun
StatusHandläggning
Beslutsdatum
Avsändare/mottagare
Personuppgift
KommunStockholm

Handlingar

HandlingsnummerHandlingsrubrikIn/Upp-datumAvsändare/mottagare
15166-2022-1 Ansökan om ändringstillstånd tillkommande verksamhetsyta samt återvinning av förorenade massor för anläggningsändamål, Högdalens Återvinningsanläggning, Stockholms kommun 2022-03-18
Personuppgift
15166-2022-2 Förfrågan om handlingarna behöver kompletteras 2022-03-25
Personuppgift
15166-2022-3 Yttrande över förfrågan 2022-04-12 Storstockholms brandförsvar
15166-2022-4 Yttrande över förfrågan 2022-04-22 Stockholms kommun
15166-2022-5 Föreläggande PreZero 2022-06-29
Personuppgift
15166-2022-6 Begäran om anstånd till 2022-10-07 2022-08-16
Personuppgift
15166-2022-7 Anstånd beviljas till och med 7 okt 2022 2022-08-22
Personuppgift
15166-2022-8 Begäran om anstånd till 2022-10-14 2022-10-07
Personuppgift
15166-2022-9 Anstånd beviljas 14 okt 2022 2022-10-07
Personuppgift
15166-2022-10 Komplettering med yttrande 2022-10-14 PreZero Recycling AB ombud Johanna Bergvall
15166-2022-11 Kungörelse av ansökan om villkorsändring 2022-10-28
Personuppgift
15166-2022-12 Begäran om yttrande 2022-10-31
Personuppgift
15166-2022-13 Aktförvaring av ansökningshandlingarna 2022-10-31
Personuppgift
15166-2022-14 Information om sulfidhaltiga massor 2022-11-10
Personuppgift
15166-2022-15 Yttrande över remiss 2022-12-05 Stockholm kommun
15166-2022-16 Yttrande över remiss 2022-12-05 Stockholm Vatten och Avfall
15166-2022-17 Yttrande över remiss 2022-12-05 Svenska Kraftnät
15166-2022-18 Yttrande över remiss 2022-12-05 Stockholms Brandförsvar
15166-2022-19 Begäran om yttrande 2022-12-07
Personuppgift
15166-2022-20 Begäran om förlängd tid för yttrande 2022-12-27 PreZero Recycling AB ombud Rebecca Chamoun Andersson
15166-2022-21 Anstånd beviljas t o m 10 mars 2023 2023-01-10
Personuppgift
15166-2022-22 Begäran om anstånd 2023-03-10
Personuppgift
15166-2022-23 Anstånd beviljas t.o.m. 27 april 2023 2023-03-10 PreZero Recycling AB ombud Johanna Bergvall
15166-2022-24 Begäran om anstånd 2023-04-26
Personuppgift
15166-2022-25 Meddelande om anstånd till den 11 maj 2023 2023-04-27
Personuppgift
15166-2022-26 Yttrande 2023-05-11
Personuppgift
15166-2022-27 Komplettering med yttrande med bemötande av inkomna synpunkter 2023-05-17
Personuppgift
15166-2022-28 Information om nytt ombud 2023-06-12
Personuppgift
15166-2022-29 Begäran om yttrande 2023-11-07
Personuppgift
15166-2022-30 Remiss om yttrande 2023-11-27
Personuppgift
15166-2022-32 Avstår från yttrande 2023-11-28
Personuppgift
15166-2022-33 Yttrande över, kompletterande 2023-12-13
Personuppgift
15166-2022-34 Begäran om yttrande 2023-12-18
Personuppgift
15166-2022-35 Tjänsteanteckning om förtydligande av kartmaterial 2023-12-19
Personuppgift
15166-2022-36 Yttrande 2024-01-15
Personuppgift