Ärendeöversikt

Diarium Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Diarienummer40179-2017
In/Upp-datum2017-12-06
ÄrenderubrikUtökning av naturreservatet Tråkärrsslätt i Mölndals Stad och Göteborgs Stad
StatusAvslutat
Beslutsdatum 2019-11-22
Avsändare/mottagare Länsstyrelsen
KommunGöteborg,Mölndal

Handlingar

HandlingsnummerHandlingsrubrikIn/Upp-datumAvsändare/mottagare
40179-2017-1 Beställning av värdering 2017-12-06 NAISvefa
40179-2017-2 Förhandlingsuppdrag för utökning Tråkärrsslätt 2017-12-20 Christer Nyström, Torkel Öste fastighetskonsulter AB
40179-2017-3 Tjänsteanteckning om avtal 2018-03-09 Länsstyrelsen Västra Götaland
40179-2017-4 Begäran om godkännande av intrångsersättning 2018-03-15 Naturvårdsverket
40179-2017-5 Godkännande av överenskommelse om intrångsersättning 2018-04-12 Personuppgift
40179-2017-6 Avtal om intrångsersättning 2018-04-12 Personuppgift
40179-2017-7 Underskrivet avtal 2018-03-13 Personuppgift
40179-2017-8 Fastighetsförteckning 2018-05-18 Personuppgift
40179-2017-9 Tjänsteanteckning vid samtal 2018-06-01 Personuppgift
40179-2017-10 Tjänsteanteckning vid samtal och fältbesök 2018-06-07 Personuppgift
40179-2017-11 Beställning av värdering 2018-07-02 Personuppgift
40179-2017-12 Sekretessbelagt 2018-09-07 Sekretessbelagt
40179-2017-13 Sekretessbelagt 2018-09-07 Sekretessbelagt
40179-2017-14 Sekretessbelagt 2019-02-15 Sekretessbelagt
40179-2017-15 Fastighetsförteckning 2019-02-28 Lantmäteriet
40179-2017-16 Tjänsteanteckning om avtal 2019-05-10 Länsstyrelsen Västra Götalands län
40179-2017-17 Begäran om godkännande av intrångsersättning 2019-05-16 Naturvårdsverket
40179-2017-18 Godkännande av överenskommelse om intrångsersättning 2019-05-22 Naturvårdsverket
40179-2017-19 Avtal om intrångsersättning 2019-05-23 Personuppgift
40179-2017-20 Föreläggande om yttrande (handlingar i handlingskort 21) 2019-06-10 Personuppgift
40179-2017-21 Begäran om yttrande 2019-06-10 Personuppgift
40179-2017-22 Yttrande över remiss 2019-06-10 Västkuststiftelsen
40179-2017-23 Yttrande över remiss 2019-06-03 Personuppgift
40179-2017-24 Tjänsteanteckning vid samtal 2019-06-24 Personuppgift
40179-2017-25 Bekräftelse, har tagit emot remisshandlingar 2019-06-24 Personuppgift
40179-2017-26 Avstår från yttrande 2019-06-25 Göteborgs kommun
40179-2017-27 Yttrande 2019-06-24 Vattenfall Eldistribution AB
40179-2017-28 Avstår från yttrande 2019-08-16 Sveriges geologiska undersökning
40179-2017-29 Avstår från yttrande 2019-08-29 Skogsstyrelsen
40179-2017-30 Yttrande 2019-08-30 SVENSKA KRAFTNÄT
40179-2017-31 Beslut om utökning 2019-11-22 Personuppgift
40179-2017-32 Beslut med bilagor 2019-11-22 Personuppgift
40179-2017-33 Beslut utskickat till myndigheter och föreningar 2019-11-22 Personuppgift
40179-2017-34 Annons om kungörelse 2019-11-22 Personuppgift
40179-2017-35 Kungörelse om beslut 2019-12-03 Personuppgift
40179-2017-36 Kungörelse om beslut 2019-12-03 Personuppgift