Ärendeöversikt

Diarium Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Diarienummer7637-2018
In/Upp-datum2018-10-23
ÄrenderubrikÖverklagande av Miljöprövningsdelegationens beslut om avslag av ansökan om tillstånd till vindkraftsanläggning vid Finnåberget, Ragunda och Sollefteå kommuner
StatusAvslutat
Beslutsdatum 2018-10-30
Avsändare/mottagare Arise Wind HoldCo 10 AB
KommunSollefteå

Handlingar

HandlingsnummerHandlingsrubrikIn/Upp-datumAvsändare/mottagare
7637-2018-1 Överklagande av Miljöprövningsdelegationens beslut om avslag av ansökan om tillstånd till vindkraftsanläggning vid Finnåberget, Ragunda och Sollefteå kommuner 2018-10-23 Arise Wind HoldCo 10 AB
7637-2018-2 Komplettering med fullmakt 2018-10-23 Arise Wind HoldCo 10 AB
7637-2018-3 Överlämnande av handlingar till Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt. 2018-10-30 Personuppgift