Ärendeöversikt

Diarium Länsstyrelsen i Västerbottens län
Diarienummer4038-2019
In/Upp-datum2019-04-26
ÄrenderubrikSamråd inför tillståndsansökan för vindkraftpark på Röjmyrberget, Robertsfors kommun. Svar senast: 2019-06-15.
StatusAvslutat
Beslutsdatum 2019-06-20
Avsändare/mottagare Fred. Olsen Renewables
KommunRobertsfors

Handlingar

HandlingsnummerHandlingsrubrikIn/Upp-datumAvsändare/mottagare
4038-2019-1 Samråd inför tillståndsansökan för vindkraftpark på Röjmyrberget, Robertsfors kommun. Svar senast: 2019-06-15. 2019-04-26 Fred. Olsen Renewables
4038-2019-3 Protokoll från samrådsmöte 2019-06-10 Fred. Olsen Renewables
4038-2019-4 Underrättelsen om BMP och samrådsyttrande Röjmyrberget 2019-06-20 Fred. Olsen Renewables
4038-2019-5 Komplettering med genomförandeförslg för fladdermusinvneteirng 2019-07-04 Fred. Olsen Renewables
4038-2019-6 Länsstyrelsens synpunkter på genomförandeförslag för fladdermusinventering 2019-08-01 Fred. Olsen Renewables