Ärendeöversikt

Diarium Länsstyrelsen i Dalarnas län
Diarienummer206-2017
In/Upp-datum2017-01-07
ÄrenderubrikTilläggsansökan om licensjakt på varg i Dalarnas län 2017
StatusHandläggning
Beslutsdatum
Avsändare/mottagare Personuppgift
Kommun 

Handlingar

HandlingsnummerHandlingsrubrikIn/Upp-datumAvsändare/mottagare
206-2017-1 Tilläggsansökan om licensjakt på varg i Dalarnas län 2017 2017-01-07 Personuppgift