Ärendeinformation
Diarienummer13187-2013
In/Upp-datum2013-04-19
Ärenderubrik*40321* Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-03-07 Guldfisken 18 Stockholms kommun. Bygglov för påbyggnad av vindsbostäder och yttre ändringar på fastigheten. INHIBITION
ÄrendetypÖverklagande lov
Avsändare/mottagare Fastighets AB Guldfisken
HandläggareJörgen Warstrand
KommunStockholm

Handlingar
HandlingsnummerHandlingsrubrikIn/Upp-datumAvsändare/mottagare
13187-2013-1 *40321* Stadsbyggnadsnämndens beslut 2013-03-07 Guldfisken 18 Stockholms kommun. Bygglov för påbyggnad av vindsbostäder och yttre ändringar på fastigheten 2013-04-19 PUL
13187-2013-2 Bekräftelse på mottagen överklagan 2013-04-25 PUL
13187-2013-3 Komplettering med bl. a. begäran om INHIBITION kom in med fax och e-post 2013-05-13 PUL
13187-2013-4 Komplettering + begäran om inhibition kom in i original 2013-05-14 PUL
13187-2013-5 Underrättelse för kännedom med möjlighet till yttrande över överklagandet, ink 2013-05-14 2013-05-14 PUL
13187-2013-6 Underrättelse för kännedom med möjlighet till yttrande över inhibitionsyrkandet 2013-05-14 PUL
13187-2013-7 Synpunkter på begäran om inhibition - e-post 2013-05-24 PUL
13187-2013-8 Delbeslut 2013-05-28, bifall om inhibitionsyrkande 2013-05-28 PUL
13187-2013-9 Synpunkter på begäran om inhibition - original 2013-05-28 PUL
13187-2013-10 Yttrande avseende överklagan - e-post 2013-06-04 PUL
13187-2013-11 Handlingar i ärendet överlämnas 2013-06-07 PUL
13187-2013-12 Yttrande avseende överklagan i original 2013-06-13 PUL
13187-2013-13 Till klaganden för ev synpunkter 2013-06-19 PUL
13187-2013-14 Dom från högre instans, ej ändrat beslut 2013-06-14 Mål nr P 3356-13. Inhibition. 2013-06-17 Mark- och miljödomstolen
13187-2013-15 Yttrande - e-post 2013-07-16 PUL
13187-2013-16 Yttrande via vanlig post 2013-07-17 Fastighets AB Guldfisken
13187-2013-17 Underrättelse för kännedom med möjlighet till synpunkter på yttrande, ink 2013-07-17 2013-07-17 PUL
13187-2013-18 Yttrande - e-post 2013-08-09 PUL
13187-2013-19 Akt åter 2013-08-13 PUL
13187-2013-20 Yttrande - original 2013-08-13 PUL
13187-2013-21 Information om rätt målnr 2435-1996 - e-post 2013-08-24 PUL
13187-2013-22 Dom från högre instans, ej ändrat beslut 2013-08-09 Målnr P 6617-13. Inhibition. 2013-08-12 PUL
13187-2013-23 Underrättelse för kännedom med möjlighet till yttrande 2013-09-10 PUL
13187-2013-24 Yttrande kom in 2013-09-17 PUL
13187-2013-25 Underrättelse för kännedom med möjlighet till yttrande 2013-09-24 PUL
13187-2013-26 Yttrande samt bilagor 2013-10-15 PUL
13187-2013-27 Beslut 2013-11-08, avslag 2013-11-08 PUL
13187-2013-28 Handlingarna överlämnas 2013-12-04 PUL
13187-2013-29 Dom från högre instans, ej ändrat beslut, 2014-10-21, Mål nr P 7048-13 2014-10-21 Mark- och miljödomstolen
13187-2013-30 Akten åter 2015-06-26 Mark- och miljödomstolen