I diariet registreras dagligen nya ärenden, handlingar i pågående ärenden samt när beslut fattas i ärendena. Uppgifterna i diariet är offentliga, vilket innebär att media och andra intresserade har tillgång till dem.

Via Länsstyrelsernas diarier får du tillgång till ärenden som är registrerade från och med den 8 juni 2011.

Hur du söker i diariet:

Först väljer du vilket läns diarium du vill söka i

Söka på diarienummer
Våra diarienummer består vanligtvis av 3 grupper av siffror till exempel 403-123456-2012, i fältet diarienummer skriver du bara in de 2 sista grupperna det vill säga 123456-2012 i detta exempel.

Söka på rubrik
I fältet rubrik kan du till exempel söka på fastighetsbeteckning eller vad ärendet handlar om som till exempel medborgarskap eller avfall.

Du behöver bara fylla i ett fält för att söka. Har du diarienummer fyller du i det, annars fyller du i rubrik. Observera att du inte ska fylla i fälten "org enhet" eller "kommun" om du fyller i fälten diarienummer eller rubrik.

Kontrollera så att det är rätt årtal i fältet för Ärendet Inkommet/Upprättat. Vet du ungefär när ärendet inkom kan du fylla i det för att få mindre antal träffar att söka bland om du söker på rubrik.

När du klickat på sök och fått fram ditt resultat kan du klicka på diarienumret då får du upp de handlingar vi har fått in i ärendet.

Om du inte hittar eller har frågor om ett ärende kontakta respektive länsstyrelse